OŠ-01
OŠ-02
OŠ-03
OŠ-04
OŠ-05
OŠ-06
OŠ-07
OŠ-08
OŠ-09
OŠ-10
HYD-01
HYD-02
HYD-03
HYD-04/a
HYD-04/b
HYD-05
HYD-06
HYD-07
HYD-08
HYD-09
HYD-10
HYD-11
HYD-12
HYD-13
HYD-14
HYD-15
HYD-16
HYD-17
HYD-18
HYD-19
HYD-20
HYD-21
HYD-22
HYD-23
HYD-24
HYD-25
HYD-26
HYD-27
HD-01
HD-02
HD-03
HD-04
HD-05
HD-06
HD-07
HD-08
HD-09
HD-10
HD-11
HD-12
HD-13
OV-01
OV-02
OV-03
OV-04
OV-05
O-01
O-02
O-03
O-04
O-06
O-07
O-08
O-09
O-10
O-11
O-12
O-13
O-14
O-15
O-16
O-17
O-18
O-19
KKZ na skorý odstav prasiatok - predštartérová
KKZ na skorý odstav prasiatok - štartérová
KKZ pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti
KKZ pre ošípané vo výkrme od 35 kg do 65 kg živej hmotnosti
KKZ pre ošípané vo výkrme nad 65 kg živej hmotnosti
KKZ na výkrm ošípaných od 35 kg do 120 kg živej hmotnosti
KKZ na odchov prasničiek mod 15 kg do 60 kg živej hmotnosti
KKZ pre prasné prasnice a pre prasničky nad 60 kg živej hmotnosti
KKZ pre dojčiace prasnice
KKZ pre plemenné kance
KKZ na výkrm brojlerov - štertérová
KKZ na výkrm brojlerov - rastová
KKZ na výkrm brojlerov - finálna
KKZ na odchov kurčiat od 1 týždňa do 6 týždňov veku - ľahký typ
KKZ na odchov kurčiat od 7 týždňov do 10 týždňov veku - ľahký typ
KKZ pre kuričky do 17. týždňa veku - ľahký typ
KKZ pre kuričky nad 17 týždňov veku - ľahký typ
KKZ na odchov kurčiat mäsového typu - štartérová
KKZ na odchov kurčiat mäsového typu od 2.5 do 9 týždňov veku
KKZ na odchov kurčiat mäsového typu od 10 do 22 týždňov veku
KKZ pre úžitkové nosnice
KKZ pre plemenné nosnice
KKZ na výkrm moriek - predštartérová
KKZ na výkrm moriek - štartérová
KKZ na výkrm moriek - rastová I
KKZ na výkrm moriek - rastová II
KKZ na dokrm moriek
KKZ na odchov moriek od 12 do 30 týždňov veku
KKZ pre chovné morky nosnice
KKZ na výkrm kačíc - štartérová
KKZ na výkrm kačíc - finálna
KKZ na odchov kačíc nad 9 týždňov veku
KKZ pre chovné kačice a husi v znáškovom pokoji
KKZ pre chovné kačice v období znášky
KKZ na odchov a výkrm husí - štartérová
KKZ na odchov a výkrm husí - rastová
KKZ pre chovné husi v období znášky
KKZ na dokrm husí
Mliečna kŕmna zmes na odchov teliat do 60 dní veku
DKZ na odchov a výkrm teliat - štartérová
DKZ pre mladý dobytok - bielkovinová
DKZ pre mladý dobytok -glycidová
DKZ na výkrm hovädzieho dobytka - bielkovinová I
DKZ na výkrm hovädzieho dobytka - bielkovinová II

DKZ na výkrm hovädzieho dobytka - glycidová I
DKZ na výkrm hovädzieho dobytka - glycidová II
DKZ pre dojnice - glycidová
DKZ pre dojnice s dennou produkciou mlieka do 20 l - produkčná
DKZ pre dojnice s dennou produkciou mlieka nad 20 l - produkčná
DKZ pre plemenné býčky
DKZ na skorý odstav jahniat - predštartérová
DKZ na skorý odstav jahniat - štartérová
DKZ na výkrm jahniat
DKZ pre plemenné barany
DKZ pre dojčiace bahnice
DKZ pre dostihové kone
DKZ pre dojčiace kobyly
DKZ pre žriebätá
DKZ pre konzumné pstruhy
DKZ pre plôdik kapra
DKZ pre trhové kapry
DKZ pre chovné nutrie
DKZ pre nutrie - univerzálna
KKZ na výkrm králikov
KKZ pre králiky chovné
KKZ pre psov
DKZ pre psov
KKZ pre mačky
DKZ pre raticovú zver
KKZ pre bažantie sliepky
KKZ pre bažantie kurčatá do 3 týždňov veku
KKZ pre bažantie kurčatá od 3 do 6 týždňov veku
DKZ pre bažantie kurčatá nad 6 týždňov veku
Copyright © 2001 - 2008 Biofeed a.s.   Design: g.biz


Hlavná stránka Biofeed Agroprogram Kontakt E-mail